Česko - Praha a okolí

Území Pražské kotliny je rozhodně botanicky zajímavé, přestože je hustě osídlené. Střídají se zde různá geologická podloží a terén je velmi členitý. Hluboká údolí Vltavy, Sázavy a Berounky se skalnatými úbočími, jsou zárukou pestré bylinné skladby. Nadmořská výška se pohybuje od 190 do500 m.

Třídit podle:

bažanka vytrvalá

Mercurialis perennis

česnek šerý horský

Allium senescens subsp. montanum

hlaváč žlutavý

Scabiosa ochroleuca

chrpa latnatá

Centaurea stoebe

jasan manový

Fraxinus ornus

jaterník podléška

Hepatica nobilis

kokořík vonný

Polygonatum odoratum

kokoška pastuší tobolka

Capsella bursa-pastoris

komonice bílá

Melilotus alba

koniklec luční český

Pulsatilla pratensis subsp. bohemica

koniklec luční český

Pulsatilla pratensis subsp. bohemica

koniklec luční český

Pulsatilla pratensis subsp. bohemica

koniklec otevřený

Pulsatilla patens

konopice zdobná

Galeopsis speciosa

kruštík širolistý

Epipactis helleborine

křivatec luční

Gagea pratensis


Virbotka - virtuální botanická zahrada | Nahoru | Zpět | Na úvodní stránku facebook